Bronbemaling

Bij bronbemaling wordt grondwater opgepompt door middel van verticaal geplaatste filters. Door het oppompen van dit grondwater is het mogelijk om in den droge te kunnen werken in bijv. een bouwput of rioolsleuf. Door onze jarenlange ervaring (reeds vanaf 1931 actief) zijn wij in staat elke klus (...)

Grondboring - Brandput - Bron

Als gespecialiseerd grondboor-bedrijf, wij zijn reeds vanaf 1931 actief,  hebben wij het materieel, de kennis, kunde én ervaring in huis om voor u een geschikte bron te realiseren. Onder andere bij drinkwater voor vee of paarden, tuinberegening, beregenen van akkers en gewassen, proceswater v (...)

Grondonderzoek

Op het moment dat u gaat bouwen en/of voornemens bent grond te gaan vervoeren dan bent u verplicht deze grond te laten onderzoeken op verontreinigingen. Dit onderzoek is de schoongrondverklaring / verkennend bodemonderzoek. Het verzorgen van een schoongrondverklaring c.q. verkennend bodemonderzoe (...)

Sonderingen

Sonderen is het onderzoek en registratie van de bodemgesteldheid naar draagkracht. Deze draagkracht is belangrijk op het moment dat u gaat bouwen. Aan de hand van de sondeergrafiek is het mogelijk deze draagkracht te bepalen, vervolgens bepaalt de constructeur het type fundering. Ons bedrijf beschik (...)

Verhuur pompen en toebehoren

Indien u tijdelijke voorzieningen nodig heeft, kunt u bij ons terecht voor diverse pompen en toebehoren. Wij verhuren onder andere:     Overpompstations     HDPE afvoerleidingen met snelkoppelingen van 110 mm     HDPE afvoerleidingen met snelkoppelingen (...)

Boringen voor Aardwarmte

Steeds vaker wordt er voor gekozen voor een warmtepomp. Het hoogste rendement is met een warmtepomp haalbaar door gebruik te maken van de “groenste” energiebron die er is, te weten onze aarde zelf. Een gesloten bodemenergiesysteem maakt gebruikt van de eigen warmte van de bodem én is uiterma (...)