Veelgestelde vragen bodemenergie

Wij hebben wat algemene informatie voor u op een rijtje gezet. Voor aanvullende vragen staan wij u graag te woord. Via de offerte knop kunt u altijd een vrijblijvende offerte aanvragen. 

Bij het gesloten bodemenergiesysteem worden verticale bodemwarmtewisselaars aangebracht in de bodem. Een verticale bodemwarmtewisselaar is een (veelal) dubbele HDPE leiding welke aan de onderzijde aan elkaar verbonden is, zo ontstaat er een U-lus.

Door deze U-lus wordt een medium van leidingwater en glycol rondgepompt, vervolgens vindt er in de bodem een warmtewisseling plaatst, er wordt warmte, of koude uitgewisseld tussen het medium en de bodem. Ofwel: de bodem levert warmte aan de verticale warmtewisselaar óf (in het geval van koeling) neemt warmte op van de verticale warmtewisselaar.

 

De warmtepomp ‘gebruikt’ vervolgens weer de warmte óf koude, getransporteerd door het medium, voor het verwarmen óf koelen van de woning of van het utiliteitsgebouw.

Nee, een gesloten bodemenergiesysteem mag niet overal toegepast worden. Nederland kent diverse boringsvrije zones en aardkundige monumenten, wij kunnen u in voortraject hier reeds over informeren. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de belangen van derden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij uw buren reeds een gesloten bodemenergiesysteem in gebruik hebben, u moet dan aantonen dat uw systeem de belangen van de buren niet zal schaden. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn.

Alle werkzaamheden tot en met het aansluiten op de verdeler in de technische ruimte vallen onder het ondergrondse deel van de installatie. Vanaf de verdeler, ofwel de aansluiting van de warmtepomp valt onder het bovengrondse deel.

 

Door de certificeringsplicht is het bijvoorbeeld ook niet toegestaan om de werkzaamheden zelf uit te voeren als u niet gecertificeerd bent.

Dit verschilt per Waterschap maar in de
regel zijn bronsystemen tot 10 m3 water per uur niet vergunningsplichtig. Ook
brandputten zijn niet vergunningsplichtig. Wel dienen de bronsystemen over het
algemeen aangemeld te worden. Ook over dit onderwerp kunnen wij u op voorhand
goed informeren en desgewenst het benodigde papierwerk verzorgen.

Ook hier zijn de mogelijkheden legio. Uiteraard is in ieder geval een geboorde bron benodigd. Vervolgens dient het water opgepompt te worden, dit kan handmatig of automatisch. Als u zelf al een pomp heeft is het vaak mogelijk om deze aan de bron te koppelen.

Wij kunnen het gehele pakket van A tot Z voor u verzorgen, enkele voorbeelden:

  • Een waterbron met snelkoppeling waar U uw eigen pomp aan kunt koppelen;
  • Een waterbron met onderwaterpomp;
  • Een waterbron met onderwaterpomp gekoppeld aan een vlottersysteem (eb / vloed bakken bijvoorbeeld)
  • Een waterbron met onderwaterpomp gekoppeld aan een hydrofoorsysteem (bijvoorbeeld drinkwater vee)
  • Complete beregeningssysteem inclusief onderwaterpomp, sproeiers, regencomputer enz. enz.

 

Een bodemenergiesysteem in combinatie met een warmtepomp biedt tal van voordelen: 

– Energiezuinig, een bodemenergiesysteem maakt gebruik van de constante temperatuur van de bodem om warmte te leveren in de winter en koeling in de zomer. Dit verreist minder energie. 

– Koeling, de warmtewisselaar kan zowel verwarmen als koelen. Zomers blijft uw huis koel. Er is geen aircosysteem nodig, die elektriciteit verbruikt.

-Milieuvriendelijk, een  bodemenergiesysteem maakt gebruik van hernieuwbare energiebronnen, aangezien de warmte uit de bodem wordt gehaald.

– Lange levensduur, de onderdelen van een bodemenergiesysteem hebben een lange levensduur en vereisen weinig onderhoud.  

– Comfortabele gelijkmatige temperatuurregeling, een bodemenergiesysteem zorgt voor gelijkmatige koeling en verwarming van uw huis. Het systeem kan de gewenste temperatuur nauwkeuring handhaven en zorgt voor een consistente warmteverdeling zonder de lucht uit te drogen. 

– De bodem gekoppelde warmtepomp heeft geen buitenunit, waardoor deze geen last heeft van weer en wind en buiten geen geluid maakt. Inhoud accordeon

U kunt een bron gebruiken voor vele doeleinden míts de lokale omstandigheden zich daarvoor lenen. Indien u bijvoorbeeld een brandput nodig heeft dan is de capaciteit van de bron het belangrijkst, over het algemeen is het op de meeste locaties in Nederland mogelijk om een bron met voldoende capaciteit te realiseren (tot wel 200 m3 water per uur).

In dit geval is de waterkwaliteit niet van belang. Wilt u echter een waterbron voor het besproeien van de tuin of drinkwater voor vee dan is de waterkwaliteit bepalend. Immers zout of bijvoorbeeld sterk ijzerhoudend grondwater is niet geschikt. Van belang is dan ook dat u zich goed laat voorlichten over de mogelijkheden op uw locatie.

Middels onze eigen database (> 5.000 boringen vanaf 1936) en het raadplegen van TNO kunnen wij u op voorhand een goede indicatie geven van de mogelijkheden op uw locatie.

Zoals hierboven omschreven is het van belang dat de juiste capaciteit en/of grondwaterkwaliteit wordt aangeboord. Om dit te kunnen bereiken dienen we het grondwater op te pompen uit één van de verschillende watervoerende pakketten in de bodem.

Deze watervoerende pakketten zijn grondlagen bestaande uit grof zand en grind. Elk watervoerende pakket heeft zijn eigen capaciteit en grondwaterkwaliteit. De diepte van het watervoerende pakket waaruit het water opgepompt moet worden bepaald de boordiepte.  

Een grondboring is een verticale boring in de grond. Deze boring wordt gerealiseerd door een draaiende boorkop welke de grond onder zich loswoelt. Deze boorkop is gemonteerd aan een holle boorbuis, deze buizen zijn 3 meter lang en voorzien van schroefdraad.
De bovenzijde van de boorbuizen zit in de boorkop gedraaid, deze boorkop roteert de boorbuizen en dus ook de boorkop. Aan de boorkop zit een pomp gekoppeld, deze zuigt door de boorbuizen de losgewoelde grond omhoog.

Middels deze zuigboor-methode wordt de losgewoelde grond opgezogen en zakt de boorkop omlaag de grond in. Middels de schroefdraden op de boorbuizen kan er telkens weer een nieuwe buis geplaatst worden. Dieptes tot 100 meter -maaiveld zijn met deze methode prima haalbaar. Als we dieper moeten boren schakelen we bij met een compressor. De compressor blaast dan lucht door de boorbuizen en dat veroorzaakt een opwaartse stroming waardoor de losgewoelde grond ook naar boven getransporteerd wordt.

De opgezogen grond (boorspecie) wordt opgevangen in een opvangcontainer en wordt na gereedkomen van de boring bijvoorbeeld afgevoerd naar de grondbank of uitgespreid over het terrein. Wij werken altijd met een container voor het opvangen van boorspecie, zo kunnen we altijd schoon, netjes en secuur werken.

De container staat altijd vol met water en is gekoppeld aan het boorgat. Doordat we de container verhoogd opstellen t.o.v. de natuurlijke grondwaterstand wordt er een overdruk op het boorgat gerealiseerd. Middels deze overdruk blijft het boorgat open staan en kan het niet instorten.

 

Na het bereiken van de einddiepte worden de boorbuizen weer uit het boorgat gehaald. Vervolgens wordt de bron zelf geplaatst. De bron zelf wordt opgebouwd uit PVC filterbuis en PVC stijgbuis met lengtes van gemiddeld 5 meter. Middels PVC lijm worden de lengtes aan elkaar gelijmd en geplaatst in het boorgat. Na het plaatsen van de bron wordt het filterdeel afgestort met speciaal filtergrind, dit voorkomt de instroom van zand in de bron. Doorboorde kleilagen worden afgedicht met speciale zwelklei, zo kan er geen vermenging van bijvoorbeeld zoet en zout grondwater plaatsvinden.

U kunt via de offerte knop een offerte aan vragen voor een aardwarmte boring of bronboring. U kunt ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. 

hoe werkt aardwarmte?