AARDWARMTE BORING

Waarom aardwarmte
Het is een milieu vriendelijke energiebron. De winning, transport en het gebruik van aardwarmte zorgt er voor dat er nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.
Gesloten bodemenergiesysteem

Steeds vaker wordt er voor gekozen voor een warmtepomp. Een gesloten bodemenergiesysteem maakt gebruikt van de eigen warmte van de bodem én is uitermate geschikt om tijdens warme zomers te koelen.

Nee, een gesloten bodemenergiesysteem mag niet overal toegepast worden. Nederland kent diverse boringsvrije zones en aardkundige monumenten, wij kunnen u in voortraject hier reeds over informeren.
De Buren
Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de belangen van derden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij uw buren reeds een gesloten bodemenergiesysteem in gebruik hebben, u moet dan aantonen dat uw systeem de belangen van de buren niet zal schaden. Ook hiermee kunnen wij u van dienst zijn.
Sinds 2013 dient zowel de installateur van het bovengrondse deel (het bedrijf dat de warmtepomp plaatst) als het de installateur van het ondergrondse deel (het bedrijf dat de boringen doet) gecertificeerd te zijn. Voor het bovengrondse deel is het BRL 6000-21 certificaat van toepassing. Indien u wilt weten welke bedrijven er gecertificeerd zijn voor de BRL6000-21 kunt u kijken op de website van bodemplus.nl Voor het ondergrondse deel moet het boorbedrijf in het bezit zijn van het BRL 11000 certificaat, daarnaast dient het boorbedrijf ook gecertificeerd te zijn voor de BRL 2100.  Wij zijn gecertificeerd voor zowel de BRL 2100 als de BRL 11000.
Isolatiewaarde & gezinssamenstelling
De eerste stap is het contact met de installateur van het bovengrondse deel. Deze installateur zal op basis van uw specifieke situatie (factoren van belang zijn onder andere, de isolatiewaarde van uw huidige pand maar bijvoorbeeld ook de gezinssamenstelling) berekenen wat voor type warmtepomp, en met welk vermogen, er toegepast dient te worden om uw pand goed te kunnen verwarmen in de winter én goed te kunnen koelen in de zomer. De installateur zal voor u berekenen wat uw rendement is met het voorgestelde systeem en zich hier ook aan conformeren.
Earth Energy designer
Op het moment dat de warmtepomp geselecteerd is en de berekening van het rendement opgesteld is kan vervolgens het ondergrondse deel ontworpen worden. Wij kijken naar de benodigde energie die de bodem moet leveren over een periode van minimaal 25 jaar en middels speciale software, Earth Energy Designer, berekenen wij vervolgens hoe diep én hoeveel boringen er gedaan moeten worden. Vervolgens kunnen wij u een offerte verstrekken voor de aanleg van het ondergrondse deel van de installatie.

Alle werkzaamheden tot en met het aansluiten op de verdeler in de technische ruimte vallen onder het ondergrondse deel van de installatie. Vanaf de verdeler, ofwel de aansluiting van de warmtepomp valt onder het bovengrondse deel.

Door de certificeringsplicht is het bijvoorbeeld ook niet toegestaan om de werkzaamheden zelf uit te voeren als u niet gecertificeerd bent.

Allereerst zorgen wij ervoor dat uw dossier compleet gemaakt wordt, de volgende zaken dient u aan ons te verstrekken:

– Rendementsberekening/SPF verklaring van de installateur bovengronds;
– Bouwtekeningen;

Vervolgens zullen wij het project aanmelden bij uw gemeente, dit is wettelijk verplicht. De gemeente zal vervolgens nog een laatste check doen en binnen 4 weken goedkeuring verlenen.
De gemeente draagt er ook zorg voor dat uw gesloten bodemenergiesysteem wordt opgenomen in het landelijke register, dit zorgt ervoor dat uw belangen beschermd worden. Via de website WKO tool kunt u inzien waar in Nederland reeds bodemenergiesystemen actief zijn www.wkotool.nl

Vervolgens maken wij met u een afspraak om werkzaamheden uit te komen voeren, deze bestaan in de regel uit:

  • Verzorgen van werkwater voor de boorwerkzaamheden (wettelijke verplichting is het toepassen van leidingwater);
  • Verzorgen van het opvangen en afvoeren van de boorspecie (de opgeboorde grond, dit kan variëren van 1,5 m3 tot soms wel 20 m3 nat zand)
  • Het maken van één of meerdere verticale grondboringen middels de boorstelling;
  • Het plaatsen van één of meerdere verticale bodemwarmtewisselaars;
  • Het conform de BRL 11000 en BRL 2100 afdichten van de boorgaten;
  • Het aanleggen van het horizontale leidingwerk. Bijvoorbeeld een leidingsleuf 60 cm diep, voorzien van markeringslint, deze graven we tot aan de gevel nabij de technische ruimte. Vervolgens brengen wij het horizontale leidingwerk door de fundering/vloer naar binnen en sluiten het horizontale leidingwerk aan op een door ons te leveren en monteren verdeler
  • Het schoonspoelen, ontluchten en afpersen van al het leidingwerk;
  • Het vullen van de leidingen met het juiste medium, een mengsel van leidingwater en glycol.


Bij het gesloten bodemenergiesysteem worden verticale bodemwarmtewisselaars aangebracht in de bodem. Een verticale bodemwarmtewisselaar is een (veelal) dubbele HDPE leiding welke aan de onderzijde aan elkaar verbonden is, zo ontstaat er een U-lus.

Door deze U-lus wordt een medium van leidingwater en glycol rondgepompt, vervolgens vindt er in de bodem een warmtewisseling plaatst, er wordt warmte, of koude uitgewisseld tussen het medium en de bodem. Ofwel: de bodem levert warmte aan de verticale warmtewisselaar óf (in het geval van koeling) neemt warmte op van de verticale warmtewisselaar.

De warmtepomp ‘gebruikt’ vervolgens weer de warmte óf koude, getransporteerd door het medium, voor het verwarmen óf koelen van de woning of van het utiliteitsgebouw.

hoe werkt aardwarmte?