grondboringen | waterBRON

Grondboringen naar water zijn een belangrijk proces om toegang te krijgen tot grondwaterlagen voor verschillende doeleinden, zoals drinkwater, brandputten, landbouwirrigatie en meer. Door onze jarenlange ervaring, weten wij als geen ander hoe belangrijk kwaliteit is bij de aanleg van een waterbron, brandput of aardwarmtesysteem. Een concessie doen aan de kwaliteit zal onherroepelijk voor problemen zorgen, denk hierbij aan een verstopte bron, lekkages of een teruglopende water/energie opbrengst.

Toepassingen van grondboringen naar water:

Uit onze ervaringen blijkt dat het niet overal in Noord-Holland-Noord mogelijk is om een waterbron te realiseren, dit in verband met té zout grondwater. Dit betreft in grote lijnen o.a. het gebied van Wieringerwerf Schagen tot Den Helder en van Medemblik tot Enkhuizen alsmede het gebied van Volendam en Purmerend tot Zaandam.

Daar waar er wél geboord kan worden is onze ervaring dat het grondwater met de beste kwaliteit (dus helder, zoet en weinig mineralen als bijv. ijzer) zich minimaal op 35 meter -maaiveld bevindt.

Op basis van deze minimale boordiepte bedrage de kosten, incl. elektrische onderwaterpomp, al snel een € 3.500,- excl. 21% btw.

De voordelen van een geboorde waterbron bij particulier gebruik:

–              (Veel) grotere capaciteit en waterdruk mogelijk dan bij gebruik leidingwater;

–              Duurzaam, er wordt geen leidingwater verspilt;

–              Niet afhankelijk van het waterleidingbedrijf voor uw watervoorziening voor de tuin.

De aandachtspunten voor een geboorde waterbron bij particulier gebruik:

–              Groot materieel dient op de boorplaats te staan (boorstelling op rupsen, kraan, boorplek dient bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen);

–              Door de lage prijs van leidingwater in Nederland is het bij kleinere tuinen financieel niet rendabel;

–              Er kan geen garantie gegeven worden op de grondwaterkwaliteit, slechts een goede indicatie, mogelijk risico is dat het grondwater bijv. (teveel) ijzer bevat, hetgeen kan leiden tot rood/bruine aanslag in de tuin.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? U kunt ons een email sturen naar info@beemsterboerbv.com. Wij ontvangen graag een situatietekening en de benodigde capaciteit. 

Het klimaat in Nederland wordt, zeker de laatste jaren, gekenmerkt door een extreem droog voorjaar, dit is desastreus in gebieden waar onvoldoende geschikt beregeningswater voorhanden is (denk bijvoorbeeld aan de Wieringermeerpolder). Om dit op te lossen hebben we reeds een groot aantal tevreden klanten kunnen voorzien van een waterbron. Denk hierbij aan een waterbron in het land waar de akkerbouwer vervolgens de eigen pomp op kan plaatsen en zodoende de akkers kan beregenen, wateropbrengsten tot wel 100 m3 water per uur zijn mogelijk!

Siertuinen & Paardenbakken

Voor de beregening van siertuinen en paardenbakken bieden wij geschikte oplossingen. Hiertoe leggen wij waterbronnen aan met een capaciteit van gemiddeld 15 m3 water per uur. Vervolgens plaatsen, we afhankelijk van de oppervlakte, een geschikte pomp en hydrofoorset, vervolgens sluiten we het geheel aan op de beregeningsinstallatie en leveren het bedrijfsklaar op. Bij paardenbakken wordt het water ook vaak gebruikt als drinkwater voor de paarden.

Klik hier voor een impressie van een paardenbakberegening, deze installatie is geheel automatisch in te stellen maar kan uiteraard ook handmatig bediend worden! Het beregeningswater komt uit een waterbron en wordt middels een onderwaterpomp (deze hangt in de bron en is vrijwel onderhoudsvrij) gevoed!

Aanleggen van waterinstallaties t.b.v. onder andere drinkwater voor vee, het spoelen van bollen/gewassen en industriële processen. Deze installaties kunnen wij aanleggen van A tot Z. Denk hierbij aan niet alleen de bronboring maar ook het leveren van de benodigde pomp, hydrofoorinstallatie, frequentieregelaars en overige meet- en of regelapparatuur. Ook komt het voor dat het grondwater op uw locatie qua kwaliteit niet geschikt is, in deze gevallen bieden wij ook waterzuiveringsinstallaties aan. Uitgangspunt is altijd dat we het geheel getest en bedrijfsklaar bij U opleveren, met de benodigde garantie!

 

Het aanleggen van brandputten mogen wij inmiddels één van onze specialiteiten noemen. Reeds vele particulieren, bedrijven, instellingen en overheden hebben wij van dienst mogen zijn bij het realiseren van een geschikte noodvoorziening.

De meest voorkomende brandputten hebben capaciteiten van 30, 60, 90 of 120 m3 water per uur.

Eisen

Alle door ons aan te leggen brandputten voldoen aan de laatste wettelijke én lokale eisen van het betreffende brandweerkorps. Alle opties qua brandput zijn mogelijk; denk hierbij aan:

 • Afwerking in een betonput met optrekconstructie
 • Bovengrondse afwerking met aanrijdbeveiliging
 • Voorzien van RVS bocht met storzaansluiting NA 133
 • Indien nodig voorzien van onderwaterpomp en schakelkast
 • Jaarlijks onderhoud

Naast eerder genoemde toepassingen voeren wij boringen uit t.b.v.:

 •     Bron-, spannings-, en retourbemaling
 •     Energiewinning
 •     Peilbuizen
 •     Kathodische bescherming

 

Deze watervoerende pakketten zijn grondlagen bestaande uit grof zand en grind. Elk watervoerende pakket heeft zijn eigen capaciteit en grondwaterkwaliteit. De diepte van het watervoerende pakket waaruit het water opgepompt moet worden bepaald de boordiepte.  


Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd met volhydraulische boormachines waarmee we tot grote diepte boringen (tot wel 160 meter) kunnen uitvoeren voor uiteenlopende doeleinden. Onze installaties zijn geschikt voor de volgende

 •     Zuigboren tot 1000 mm.
 •     Luchtliften tot 1000 mm.
 •     Spoelboren tot 250 mm.
 •     Boren met (holle) avegaar tot 220 mm.