BRONBEMALING

Bronbemaling is een techniek die wordt gebruikt om grondwater te verlagen of te verwijderen op bouwplaatsen of andere gebieden waar droog gewerkt moet worden. Het proces omvat het tijdelijk wegpompen van grondwater om een droge werkplek te creëren. Er zijn verschillende situaties waarin bronbemaling kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij de bouw van kelders, ondergrondse parkeergarages, tunnels of bij de aanleg van rioleringssystemen. In deze gevallen kan het grondwaterpeil te hoog zijn om veilig te kunnen werken, waardoor het nodig is om het waterpeil te verlagen.

verticale & horizontale bronbemaling

Er zijn verschillende methoden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het project. De meest voorkomende methode is de verticale bronbemaling, waarbij filters worden geplaatst in de grond tot op de diepte waar het grondwater zich bevindt. Vervolgens worden pompen in de putten geplaatst om het grondwater omhoog te pompen en af te voeren naar een geschikte locatie, zoals een nabijgelegen sloot of waterafvoersysteem. Een andere methode is horizontale variant, waarbij sleuven worden gegraven en geïnstalleerde drains worden gebruikt om het grondwater weg te leiden. Deze methode wordt vaak toegepast in situaties waar verticale bemaling niet mogelijk of praktisch is.

soorten bronbemalingen

Ons bedrijf beheerst diverse systemen van bronbemaling:

  • Verticale bemaling, wij hanteren zwaartekracht en vacuümbemaling
  • Deepwell bemaling
  • Retourbemaling
  • Open bemaling (t.b.v. drains)
 
voorbereidingen bronbemaling

Bij het uitvoeren van een bronbemaling gelden verplichtingen voor het onttrekken en lozen van grondwater. Die zijn afhankelijk van o.a. de duur van de werkzaamheden en de hoeveelheid water die onttrokken wordt op locatie. Via het omgevingsloket kan een aanvraag worden gedaan voor een watervergunning. Kleinere bronneringen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de vergunningsplicht maar moeten meestal wel gemeld worden. 

Bronbemaling kan gevolgen hebben voor de stabiliteit van de grond. Het wegpompen van grondwater kan leiden tot grondverzakkingen of veranderingen in de grondwaterstromen. Om deze risico’s te beperken moeten de juiste maatregelen worden genomen zoals bijvoorbeeld het monitoren van de grondwaterstanden. 

Heeft u vragen over de vergunningsplicht of monitoring dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Verhuur bronbemalingsinstallaties

Wij beschikken over verschillende bronbemalingsinstallaties. In combinatie met ons uitgebreide verhuurprogramma bent u bij ons aan het goede adres.

Heeft u een vraag over deze dienst of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat dan uw vraag achter via het contactformulier of via telefonisch contact: 0226-351860