Sonderingen

Sonderen is het onderzoek en registratie van de bodemgesteldheid naar draagkracht. Deze draagkracht is belangrijk op het moment dat u gaat bouwen. Aan de hand van de sondeergrafiek is het mogelijk deze draagkracht te bepalen, vervolgens bepaalt de constructeur het type fundering. Ons bedrijf beschikt over veel ervaring op het gebied van sonderingen voor fundatieonderzoek. Door ons uit te voeren sonderingen worden verricht volgens NEN-ISO-22746-1 . Diepsonderingen worden uitgevoerd met behulp van een sondeertruck; in speciale gevallen, waarbij het terrein niet toegankelijk is voor deze truck, kunnen we ook een los sondeerapparaat of rupsvoertuig inzetten. Met behulp van de elektrische conus kunnen we onder andere de volgende gegevens meten:

  • Conusweerstand
  • Plaatelijke wrijving
  • Wrijvingsgetal
  • Hellingshoek
  • Waterspanning
  • Plaatsen van peilbuizen

Naast bovenstaande werkzaamheden kunnen wij middels een sondeertruck ook peilbuizen plaatsen, maximaal Ø 32 mm, tot op een diepte van maximaal 40 meter -maaiveld. Dieper kan uiteraard ook, echter dit geschied dan middels een grondboring.

Daar wij ons primair richten op het veldwerk, en dus geen dure adviestak hebben, zijn wij in staat een zeer scherp tarief te bieden.

De gemiddelde tijd tussen de uitvoering van het veldwerk en aanleveren van rapportage is circa 2 werkdagen! Ook is het mogelijk uw sondeerrapport van een funderingsadvies te voorzien!

Vraag vrijblijvend een offerte aan of bel met 0226 351860 voor meer informatie.