grondonderzoek

bodemOnderzoek en advies 

Wij kunnen diverse onderzoeken voor u laten uitvoeren en adviezen voor u opstellen. Voorbeelden zijn een funderingsadvies, bouwputadvies, damwandadvies, zettingsprognose, verkennend bodemonderzoek, grondwater onderzoek en het opstellen van een bemalingsplan.

Door onze veldwerkzaamheden te combineren met een onderzoek of advies kunnen we efficiënt werken. Zo kunnen we tijdens de sondering bijvoorbeeld direct een handboring en/of peilbuis plaatsen (t.b.v. funderingsadvies). Dit scheelt tijd en geld. 

Onderstaand vind u meer informatie over de onderzoeken en adviezen die we aanbieden. Wilt u een offerte ontvangen? Stuurt u dan een mail naar info@beemsterboerbv.com. 

Bij een funderingsadvies wordt met behulp van o.a. het sondeerrapport bepaald hoe bijvoorbeeld, de nieuwe woning of bedrijfspand kan worden gefundeerd. Dit kan een fundering op palen zijn, maar ook op staal of zand. 

Wij kunnen zowel de sonderingen als het funderingsadvies voor u opstellen. Na het maken van de sonderingen kunnen we direct het funderingsadvies voor u opstellen. 

Voor het opstellen van het funderingsadvies ontvangen we (naast een sonderingsrapport) graag de bouwtekeningen, paalbelastingen en voorkeur voor een type paalsysteem. 

In een bemalingsplan worden technische details en procedures van een bemalingssysteem vastgelegd. 

In het bemalingsplan worden o.a. het doel van de bemaling, bemalingsmethode, bemalingsontwerp en monitoring en controle beschreven. 

Het opstellen van een bemalingsplan kan vereist zijn bij het verkrijgen van een vergunning. 

Voor het opstellen van het bemalingsplan ontvangen wij graag de situatietekeningen, bodemonderzoeken en project locatie gegevens. 

Een verkennend bodemonderzoek heeft als doel aan te tonen dat de bodem geschikt is om bijvoorbeeld huizen te bouwen. Voor het verkrijgen van een bouw of omgevingsvergunning kan de gemeente een bodemonderzoek eisen. Op het moment dat u voornemens bent grond te gaan vervoeren met u ook verplicht om deze grond te laten onderzoeken. 

Wij kunnen een verkennend bodemonderzoek voor u laten uitvoeren. Die werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN5740 richtlijnen en wordt uitgevoerd door gecertificeerde veldwerkers. Het onderzoek bestaat uit veldwerk en laboratorium onderzoek. De uitkomsten van het verkennend bodemonderzoek wordt verwerkt in een rapportage.

Naast het verkennend bodemonderzoek kunnen we ook aanvullende onderzoeken, asbestonderzoek, PFAS onderzoek uitvoeren. 

U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Wij vragen u een situatietekening bij te voegen. Na akkoord op de offerte wordt het verkennend bodemonderzoek gemiddeld binnen 3 weken uitgevoerd. Bodemonderzoeken zijn gemiddeld 3 tot 5 jaar geldig.

Grondwater is een onderdeel van de bodem en wie werkzaamheden in de grond uitvoeren komt op een bepaald moment grondwater tegen. 

Bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden kunnen wij een lozingswater bemonstering laten uitvoeren. Doel is op de kwaliteit van het geloosde water te controleren en te beoordelen. Bemonsteren is belangrijk om de naleving met betrekking tot waterkwaliteit te waarborgen en mogelijke verontreiningingsbronnen te identificeren. Op basis van de resultaten kunnen maatregelen worden genomen om de lozingen te reguleren en om de waterkwaliteit te beschermen.