MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn als Westfries bedrijf sterk verbonden met de regio, zo hebben wij onze wortels en vestigingsplaats in Opmeer. Veel van onze klanten en medewerkers zijn in de regio werkzaam en woonachtig. Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze regio. Dit doen wij door:

  • Het werken met CO2 Prestatieladder. Wij zitten op niveau 3. Dit kunt u checken via www.duurzameleverancier.nl
  • Een uitgekiend MVO en veiligheid- en milieubeleid (VGM)
  • Sponsoring van lokale verenigingen