Interview Paul – Vakgroep Ondergrondse netwerken

Ga voor kwaliteit bij boor- en bemalingsactiviteiten

dinsdag 14 september 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Ga voor kwaliteit bij boor- en bemalingsactiviteiten

In gesprek met Paul Wijdenes, directeur Beemsterboer Boringen, Bemalen en Sonderen BV (Beemsterboer BBS BV) blikken we kort terug naar de start van het bedrijf in 1931. Belangrijk zijn ook de ingezette ontwikkelingen die bijdragen aan de betrouwbaarheid en expertise van het bedrijf en de medewerkers vandaag de dag. Lees meer over de historie en toekomst plannen van Beemsterboer BBS BV.

Beemsterboer BBS BV is gespecialiseerd in bronbemaling, aardwarmte boringen (zowel open als gesloten systemen), uitvoeren van sonderingen, het realiseren van brandputten en waterbronnen en bodemonderzoek. Daarnaast kun je bij ze terecht voor de huur van pompen en toebehoren.

Terugblik

Beemsterboer BBS BV is sinds 1931 actief vanuit het hart van West-Friesland. Gestart in 1931 met boringen voor aanleg van water en gasbronnen. Vanaf 1960 kwam daar het plaatsen van bronbemalingen en het maken van sonderingen bij. Sinds 2011 heeft Paul Wijdenes het bedrijf van zijn vader overgenomen en sinds 2016 vormt hij samen met Barry Bruin het directieteam. In 2018 is het nieuwe bedrijfspand aan de Agriport 157 in Middenmeer in gebruik genomen.

Belangrijke ontwikkeling in het verleden

Paul vertelt: ‘ik ben met name trots op de professionaliseringsslag die binnen het bedrijf is gerealiseerd, en waar we vandaag de dag nog steeds profijt van hebben’. Met de ontwikkeling van de richtlijn en bijbehorende protocol voor mechanisch boren (huidige BRL SIKB 2100) heeft dat binnen Beemsterboer BBS BV voor ontwikkeling en een kwaliteitsslag geleid. Uiteraard zijn de ervaringen van de klanten daarbij leidend maar ook de behaalde certificaten voor de BRL 2100, BRL 11.000 in combinatie met VCA laten zien dat we een betrouwbare partij zijn.

Trots op bijdrage HVC project

Een project waar we als Beemsterboer BBS BV trots op zijn is de bijdrage aan de aanleg van het HVC warmteleidingtracé. ‘In opdracht van A. Hak Leidingenbouw verzorgen wij al een flink aantal jaren in de periode april tot oktober de bronbemaling voor het warmtetracé HVC Alkmaar – Heerhugowaard’; vertelt Paul. ‘Met het oog op de energietransitie zijn we trots dat we middels dit grote project ons steentje aan de verduurzaming van Nederland kunnen bijdragen. Meer over de bijdrage aan dit project lees je hier. Daarnaast kunnen wij uiteraard ook elektrische pompen inzetten die minder geluid produceren en geen CO2 uitstoten. Nieuw is dat deze elektrische pompen nu ook geschikt zijn om stroom af te nemen via een laadpaal, wat de inzetbaarheid vergroot.

Ingezette ontwikkeling voor de toekomst

Op het moment van dit gesprek worden er buiten in de praktijk audits uitgevoerd in het kader van de BRL SIKB 11.000 – Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van open systemen, het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie. Zodra deze certificering en erkenning is behaald worden de voorbereidingen gestart voor de certificering van de BRL SIKB 12.000 – tijdelijke grondwaterbemaling die nu herzien wordt. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers een BRL SIKB 12.000 certificering voorgeschreven merkt Paul op. We merken ook dat er vanuit het bevoegd gezag vaker en meer gecontroleerd wordt, dit is een goede zaak om verstoring in de markt te voorkomen. Daarnaast blijven we continu investering in ons materieel. Zo hebben we afgelopen juni een nieuwe boorstelling in gebruik genomen, geschikt voor zuig- en luchtliftboringen en voorzien van een dieselmotor welke voldoet aan de laatste emissienormen.

Personeel is een uitdaging

Voor de toekomst is het een uitdaging om aan goed personeel te komen. De komende tijd hebben we voldoende personeel, echter de verwachting is dat het werkaanbod groeit, met name op het vlak van realisatie bodemenergiesystemen. Dan zullen we extra personeel nodig hebben, die we voornamelijk intern opleiden. Bij geschiktheid krijgen ze een opleiding voor Coördinator Grondwatertechniek bij van Hall Larenstein of (Assistent) Boormeester bij Soma Bedrijfsopleidingen. Bij ESPEQ bouwopleiding heeft Beemsterboer BBS BV wel eens bemalings- en boormaterieel ter beschikking gesteld om de leerlingen kennis te laten maken met het bemalen en boren van warmtelussen. Mogelijk levert deze bijdrage aan onderwijs in de toekomst een sollicitatie op.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Beemsterboer BBS BV, neem contact op met Paul Wijdenes.

Delen:

Facebook
LinkedIn
Nog meer

berichten